Eerste Hulp Bij Stress

Allereerst is er de erkenning en acceptatie dat je stressklachten hebt. Rust en steun zijn daarbij belangrijke middelen. Daarnaast zal iemand met serieuze stressklachten moeten werken aan de factoren die hebben bijgedragen aan het burnout raken. Deze factoren zijn vaak complex en staan niet op zichzelf.

  • Inventarisatie. Wat is er aan de hand privé en op het werk? Spelen er nog andere klachten mee? Wat zijn de mogelijke oorzaken?
  • Welke stappen kan ik op dit moment nemen?
  • Wie gaat mij hierbij helpen? Arts, coach of stresstherapeut?
  • Wat heb ik NU als eerste nodig?

Het herstellen van overspannenheid of burnout vraagt tijd, inspanning, oefening en verandering. Dit is geen eenvoudig proces en het kan pijnlijk zijn. Doorbreek de neerwaartse spiraal! Het is belangrijk daarbij deskundige hulp te zoeken.

Huisarts
Ervaar je stressklachten op dit moment, ga dan eerst naar de huisars. Een goede huisarts neemt je klachten serieus. Met de huisarts achter je, sta je minder alleen.

Steun uit je omgeving
Steun uit je omgeving is erg belangrijk. Zij zijn degenen die je vertrouwt en die van je houden. Aarzel dan ook niet om juist hun om steun te vragen.

Werk
In overleg met je huisarts kun beslissen je voor een bepaalde periode (deels) ziek te melden. Uiteraard hangt dit af van de werksituatie. Raadpleeg ook een vertrouwenspersoon op het werk.

Stresstherapeut
Overweeg om professionele hulp te vragen. Een stresstherapeut is gespecialiseerd in stress, overspannenheid en burnout. Samen met de stresstherapeut maak je een gedegen plan van aanpak tot herstel. Een vertrouwensband tussen de cliënt en consultant is van wezenlijk belang. Daarom is de eerste sessie vaak een kennismakinggesprek waar geen kosten aan verbonden zijn.     

Tot slot
Ga doen wat je leuk vind en waar je blij van wordt. Probeer te genieten. 
Stress is niet het einde, het is de start naar een nieuw begin! 

Warm aanbevolen