Werkgerelateerde stress is een serieus probleem in Nederland en verdient bijzondere aandacht. Stress is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en verzuim. Er wordt onnodig veel geld, inspanning, enthousiasme en potentieel verspeeld als gevolg van stress. Het verminderen van stress op de werkvloer is niet langer een morele plicht van het bedrijfsleven maar wordt ook wettelijk ondersteund.

Stress is een gecompliceerd fenomeen en behoeft daarom een systematische aanpak. Steeds meer bedrijven zien in dat voorkomen goedkoper is dan genezen. Met de juiste adviezen, stresspreventiemaatregelen en adequate begeleiding kan een hoop leed en langdurig uitval van medewerkers voorkomen worden. Dit scheelt mensenlevens en schade aan uw bedrijf. 

Werkgevers zijn immers gebaat bij betrokken medewerkers die met plezier hun werk doen. Ontspannen werknemers zijn creatiever, efficiënter, productiever en gezonder. 

Ik richt mij op het begeleiden van mensen met stressgerelateerde klachten, waaronder burnout. Daarnaast adviseer, train en begeleid ik bedrijven hoe zij een gezond stressmanagement beleid binnen hun organisatie kunnen voeren. 

Heeft  vragen over stress, burnout of stresspreventie? Neemt u dan contact met mij op. Samen onderzoeken wij, in een geheel vrijblijvend gesprek, wat de specifieke behoefte van uw bedrijf is.


 

Werkgerelateerde stress is een organisatorisch probleem en duidt niet op de individuele zwakte van werknemers!

 

Warm aanbevolen