Stress is een hoofdzaak

Steek niet langer de kop in het zand! Kom in actie tegen stress!
Stress is een van de grootste gevaren voor de gezondheid en de economie. Werkgerelateerde stress kan iedereen treffen.  Volgens cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek heeft op dit moment 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burnoutklachten. 60% van het werkverzuim is te wijten aan stressgerelateerde klachten. Maar liefst 30.000 mensen komen per jaar in de WAO door fysieke en psychologische klachten als gevolg van stress.


Stress komt vaker voor dan we denken. Vooral tegenwoordig wordt er veel van mensen gevraagd, vooral in hun werksituatie. Mede door veranderingen zoals: downsizing, outsourcing, tijdelijke contracten, baanonzekerheid, massa ontslagen, verhoogde prestatiedruk,  noodzaak tot flexibiliteit en bijsturing van functie en vaardigheden. Nooit eerder, in een hoog tempo, stellen wij extreem hoge eisen aan onszelf en verleggen wij onze grenzen. Met als gevolg een verstoord evenwicht  tussen draagkracht en draaglast.  Mensen in deze situatie putten zichzelf nog meer uit in een poging aan de hoge eisen te voldoen, met overspannenheid of burnout tot gevolg.


Het verminderen van stress op de werkvloer is niet langer een morele plicht van het bedrijfsleven maar wordt ook wettelijk ondersteund.
 

Stress is een serieus probleem
Werkstress binnen organisaties is een groot probleem. De kosten van werkgerelateerde stress wordt op zo’n 4 miljard euro per jaar geschat.


Het zijn vaak de beste medewerkers die aan stress lijden. Het zijn mensen die zich volledig inzetten, loyaal en betrokken zijn en keihard werken. Vaak wordt dit door collega's misbruikt, waardoor het werk alleen maar meer wordt. Het zijn enthousiaste en gemotiveerde mensen die hun eigen grenzen slecht in de gaten houden, waardoor ze het risico lopen op te branden.

 

Warm aanbevolen