Als personal coach & stresstherapeut ondersteun ik cliënten bij het vinden van oplossingen voor hun probleem. Ik bied individuele trajecten aan, waarbij jij centraal staat. Mijn begeleiding richt zich op het halen van concrete resultaten. Resultaten die gebaseerd zijn op verandering in denken, voelen en gedrag. 
 
Naast deze diensten ontwikkel ik workshops en trainingen met stress als thema. Deze workshops zijn zowel toegankelijk voor het bedrijfsleven als voor particulieren.
  
Bij individuele coaching verkennen we in een intakegesprek jouw vraag, hoe hier aan gewerkt kan worden en of het klikt tussen ons. Dit intakegesprek neemt meestal een uur in beslag en is gratis.
Na dit gesprek kun je zelf beslissen of je wilt doorgaan met eventueel vervolgsessies.
Als de vraag coachbaar is en er is wederzijds vertrouwen, stellen we een overeenkomst op. Daarin wordt opgenomen wat het doel van het coachtraject is, wat je van mij kunt verwachten, wat ik van jou verwacht, het aantal sessies en de kosten. 

Een sessie duurt gemiddeld 1,5 uur. Een coachtraject houdt gemiddeld 6 sessies in.                      

De kosten voor stresstherapie en/of personal coaching worden steeds vaker vergoed door ziektekostenverzekeraars. Ook blijken werkgevers vaak bereid in de kosten voor coaching
of stressconsultancy tegemoet te komen. Iedere werkgever is immers gebaat bij goed functionerende, gezonde werknemers. Het loont zeker de moeite om dit te onderzoeken en bespreekbaar te maken.  
 
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.  
Warm aanbevolen
De therapeut
Even voorstellen
Stressfeiten
Stressklachten
Burnout test
Workshop
BQ Solutions
BQ Solutions voor ondernemers
EHBS
Eerste Hulp Bij Stress
Telefonisch coachen